På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack the Rippers London

By on 2 augusti, 2017
Omslag På stadens skuggsida

På 1800-talet i det viktorianska London härjade massmördaren Jack the Ripper vars offer var kvinnor på samhällets absoluta botten – de som bodde på stadens skuggsida. Trots en allmän rädsla för mördaren pågick vardagen för människorna i London och allt det som hör livet till. 

I den här boken uppmärksammar författaren Peter K. Andersson den värld som offren levde i och som vi oftast får möta i skepnad av en mörk och hopplös tillvaro. Men den värld som det viktorianska Londons fattiga befolkade var en värld som på många sätt förebådade den tillvaro vi i dag tar för given. Det var den framväxande industriella storstadens värld, en tid som präglades av omvälvning och nya tekniska genombrott som skulle förändra människornas vardagsliv i grunden. Men vem hade tid att begrunda detta när det fanns skorstenar att sota, stövlar att laga och gator att sopa?

I denna bok får vi ta del av de mångas vardag, de fattiga och utsatta, de hårt arbetande och de inte så hårt arbetande, de skötsamma och de kriminella. Deras värld som var det brittiska imperiets och industrins huvudstad som historieskrivningen gjort oss bekanta med. Peter K. Andersson har sammanställt en mängd olika livsöden där vi bland annat får följa den sömnige konstapeln Thomas Parrock, Jack the Ripper’s andra offer Annie Chapman, terroristen på tredje våningen och många fler.

Peter K. Andersson är fil.dr i historia, hans forskning är inriktad på vardagsliv och social interaktion bland de lägre samhällsskicken i det sena 1800-talet. 2012 disputerade han på en avhandling om gatulivet i det senviktorianska London. Hans senaste bok, Kafémänniskan – en essä om stillasittande i en tid av rörlighet, kom ut 2014 på Carlsson Bokförlag.

Mer information om På stadens skuggsida här – Människor och brott i Jack The Rippers London »

Kultur & Musik | Läsa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login