Martin Mutter får 1 040 000 kr i bidrag

Av den 15 juni, 2017

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet. I båda fallen rör det sig om verksamhetsbidrag, alltså bidrag till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt.

Den fria scenkonsten är fortfarande avgörande för en nationell spridning av professionell scenkonst för barn och unga. Av totalt 86 beviljade ansökningar riktar sig 37 främst till en publik under 18 år. Här finns även konstnärlig spets och utveckling och många intressanta internationella utbyten som ofta är en integrerad del av verksamheterna.

Inom dansområdet är det i huvudsak de fria koreograferna som utgör infrastrukturen för nationell och internationell spridning men är oftast utan egna scener. De fria scenerna, olika produktions- och residensplattformar är därför av stor betydelse för en fungerande ekologi.

I ansökningarna om stöd från Kulturrådet märks att den fria scenkonsten är i ett expansivt skede och här finns en stor potential till återväxt med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer. Inför Kulturrådets fördelning av nationellt stöd görs tuffa prioriteringar för att balansera mellan det redan etablerade av hög kvalitet och främja ny konstnärlig utveckling.

31 aktörer inom dansområdet delar på knappt 35 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2018. Medel fördelas till koreografer men även till ett antal fria scener och plattformar för produktion och residens. 

55 aktörer får sammanlagt knappt 50 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2018 inom teater, opera, cirkus och performance.

Martin Mutter Produktion Ek För, Örebro län får 1 040 000 som enda bidragstagare i länet.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login