Energipris till Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri

Av den 1 april, 2017
Vinnarna av Örebroregionens energipris 2016. Från vänster Martin Strömberg och Lena Sjöqvist från Tullängsskolans restaurang samt Fredrik Karlsson och Rickard Voigt från Kopparbergs bryggeri.

Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri fick ta emot utmärkelser när Örebroregionens energipris 2016 delades ut under promotionmorgon den 31 mars. Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län står bakom priset.

Vinnarna har utsetts av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat. Priset delas ut för att främja insatser i regionen för energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad klimatpåverkan. Priset har delats ut sedan 2011.

Energipriset delas ut i två kategorier, ”årets inspiratör” och ”årets föredöme”.

Tullängsskolans restaurangpersonal är årets inspiratörer
Tullängsskolans restaurangpersonal arbetar klimatsmart i hela cirkeln, de är KRAVcertifierade, serverar mycket vegetarisk mat och väljer alla sina råvaror med omsorg.

Mat har en stor påverkan på miljön. Därför arbetar Tullängen aktivt för att matens påverkan ska vara så liten som möjligt. De tillagar all mat från grunden och är dubbelt krav certifierade. Cirka 65 procent av deras inköp är ekologiska och de är MSC-certifierade.

De väljer alltid våra råvaror med omsorg. Fisk, kyckling och grönsaker efter säsong och mer än hälften av den mat som serveras är vegetarisk. De arbetar aktivt för ett minimalt matsvinn genom att noga planera hur maträtter sätts samman och serveras.

Alla medarbetare är väl insatta i klimatmålen och kockarna utvecklar ständigt nya recept för god, näringsriktig och klimatsmart mat.

Kopparbergs bryggeri är årets föredöme
Kopparbergs bryggeri har gjort en stor investering i förnybar energi som minskar utsläppen från fossila bränslen med 97 % eller 3000 ton CO2/år. Detta har kombinerats med en energieffektivisering som ska spara 20 % energi.

De har även sett över all sin spillvärme och vad som kan tas tillvara. Utöver det har de har också gjort en särskild websida och en film som ska sprida information om investeringen vidare.

Nöje | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login